Podkarpackie / SANOK

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok

38-500 SANOK
Mickiewicza 21
+48 134 655 956 • +48 134 655 954
link
Sanok

Oferta Edukacyjna

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
informatyka stosowana w budowie maszyn
mechatronika z informatyką
programowanie i obsługa obrabiarek CNC
logistyka w przedsiębiorstwie
zarządzanie jakością produkcji

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
informatyka stosowana w budowie maszyn
mechatronika z informatyką
programowanie i obsługa obrabiarek CNC
logistyka w przedsiębiorstwie
zarządzanie jakością produkcji

PIELĘGNIARSTWO
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

PIELĘGNIARSTWO
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

RATOWNICTWO MEDYCZNE
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

RATOWNICTWO MEDYCZNE
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

EKONOMIA
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
ekonomika i organizacja handlu
rachunkowość i podatki

EKONOMIA
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
ekonomika i organizacja handlu
rachunkowość i podatki

PEDAGOGIKA
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
logopedia

PEDAGOGIKA
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
logopedia

PRACA SOCJALNA
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
praca socjalna z resocjalizacją
praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

PRACA SOCJALNA
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
praca socjalna z resocjalizacją
praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

PIELĘGNIARSTWO
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

PIELĘGNIARSTWO
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
informatyka stosowana w budowie maszyn

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
informatyka stosowana w budowie maszyn

PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Czesne0 PLN / rok

PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / miesiąc

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne1000 PLN / semestr

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1.5 lata
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne1100 PLN / semestr

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

ZARZĄDZANIE JAKOŚĆIĄ TQM
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

EKONOMIA SPOŁECZNA
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok

MENADŻER HR
Studia Podyplomowe
Tryb niestacjonarny
1 rok
Język polski

Poziom: Studia Podyplomowe
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 1
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Czesne0 PLN / rok